Máy Ly Tâm Cỡ Lớn
Mã sản phẩm: ROTANTA 460 RC
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Dung tích tối đa:
- Roto văng: 4x750ml
- Roto góc: 6x250ml
Tốc độ tối đa: 15.000 v/p
Lực ly tâm tối đa: 24.400 RCF
Kích thước: 683x554x697 mm
Trọng lượng: 140kg
Nhiệt độ: -20°C đến 40°C
 Tài liệu  Rotors
Mã sản phẩm: ROTANTA 460 RF
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Dung tích tối đa:
- Roto văng: 4x750ml
- Roto góc: 6x250ml
Tốc độ tối đa: 15.000 v/p
Lực ly tâm tối đa: 24.400 RCF
Kích thước: 961x554x697 mm
Trọng lượng: 164 kg
Nhiệt độ: –20°C đến 40°C
 Tài liệu  Rotors
Mã sản phẩm: ROTANTA 46 RSC Robotic
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Dung tích tối đa:
- Đối với roto văng: 4 x 250 ml
Tốc độ tối đa: 6.200 v/p
Lực ly tâm tối đa: 6.446
Kích thước: 684 x 548 x 684 mm
Trọng lượng: 156 kg
Nhiệt độ: – 20°C đến 40°C
 Tài liệu  Rotors
Mã sản phẩm: ROTIXA 50S
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Dung tích tối đa
- Đối với roto văng: 4 x 1.000 ml
Tốc độ tối đa: 4.500 v/p
Lực ly tâm tối đa: 5.252 RCF
Kích thước: 1.030 x 650 x 720 mm
Trọng lượng: 115 kg
 Tài liệu  Rotors
Mã sản phẩm: ROTIXA 50 RS
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Dung tích tối đa
- Đối với roto văng: 4 x 1.000 ml
Tốc độ tối đa: 4.500 v/p
Lực ly tâm tối đa: 5.252 RCF
Kích thước: 1.030 x 650 x 720 mm
Trọng lượng: 172 kg
Nhiệt độ: – 20°C đến 40°C
 Tài liệu  Rotors
Mã sản phẩm: ROTO SILENTA 630 RS
Thông số kỹ thuật cơ bản:
Dung tích tối đa:
- Roto văng : 6 x 2.000 ml
Tốc độ tối đa: 4.500 v/p
Lực ly tâm tối đa: 6.498 RCF
Kích thước: 973 x 813 x 1.015 mm
Trọng lượng: 360 kg
Nhiệt độ: – 20°C đến 40°C
 Tài liệu  Rotors
TRUNG TÂM SỬA CHỮA & BẢO HÀNH HETTICH
Đ/C: Số 29, Đ. Nguyễn Ngọc Nại, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 66808308 - Fax: 04 35501649
Mobile: 0912 803 835 - Email: donght1980@yahoo.com